برخی نمونه کار های براشینگ مو هیژا

براشینگ مو

0 ریال

به حالت دادن و یا صاف کردن مو براشینگ میگویند.شما وقتی مو هایتان را براشینگ میکنید در اصل فقط زیبایی خود واقعی موهای شما قابل رویت است نه سنجاق و یا هر چیز اضافه روی موهای شما.براشینگ برای افرادی که موهای فر یا وز دارند تنوع بسیر دلنشینی به ارمغان می آورد.براشینگ حالت دار به دو صورت انجام میشود.در اولین حالت براشینگ کار کل موهارا پیچ میدهد و در دومین حالت همه موها به زیر حالت داده میشود.برای افرادی با حجم موی کم براشینگ رو به زیر توصیه میشود و برای افرادی که حجم موی زیادی دارند براشینگ رو به رو توصیه میشود.نوع دیگر براشینگ با دستگاه فر است کهه انتخاب فر درشت و یا فر ریز به عهده مشتری میباشد اما باز این مدل براشینگ(فر) به افراد با حجم موی کم توصیه میشود.خانم های شیک همیشه به زیبایی موهای خود اهمیت میدهند و براشینگ کار های سالن هیژا با ارائه بهترین براشینگ که به صورت تخصصی انجام میشود سعی در جلب رضایت مشتریان عزیز دارند.

  • سیاست امنیتی (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری) سیاست امنیتی (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)
  • سیاست ارسال (ویرایش با ماژول اعتماد مشتری) سیاست ارسال (ویرایش با ماژول اعتماد مشتری)
  • سیاست بازگشت (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری) سیاست بازگشت (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)