برخی نمونه کار های کرلی مو هیژا

کرلی مو

0 ریال

وقتی که با اتو مو، به مو های کوتاه یا بلند حالت میدهید به آن کرلی کردن مو میگویند. بهتر است که برای کرلی کردن مو از اتوی سرامیکی استفاده کنید.برای موهای بلند توصیه میشود که از بابلیس استفاده شود چراکه کرلی کردن مو بلند با استفاده از اتو کار نسبتا سختی میباشد.لازم به ذکر است که به موهای خود قبل از کرلی کردن چیزی نزنید چون باعث میشود که موهنگام کرلی کردن کش بی آید که هم به مو آسیب وارد میکند هم به زیبایی موهای تمیز نمیشود.اما با مراجعه به مرکز تخصصی هیژا نگران چیزی نباشید چرا که تمامی کار های شما در این سالن توسط افراد متخصص انجام میشود.

  • سیاست امنیتی (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری) سیاست امنیتی (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)
  • سیاست ارسال (ویرایش با ماژول اعتماد مشتری) سیاست ارسال (ویرایش با ماژول اعتماد مشتری)
  • سیاست بازگشت (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری) سیاست بازگشت (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)