برخی نمونه کار های بوتاکس مو هیژا

بوتاکس مو

0 ریال

بوتاکس مو به عنوان یک درمان بازسازی کننده عمیق عمل میکند که موهای آسیب دیده را با تبدیل به موی سالم و براق اصلاح میکند.با توجه به نوع و جنس موهایتان و همچنین مراقبت های پس از درمان،شاهد نتایج تضمین شده بوتاکس مو سه ماه خود خواهید بود.از آنجایی که هر فرد دارای موی منحصر به فردی میباشد،ممکن است ماندگاری این درمان در برخی کوتاه تر و در برخی دیگر طولانی تر باشد.

  • سیاست امنیتی (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری) سیاست امنیتی (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)
  • سیاست ارسال (ویرایش با ماژول اعتماد مشتری) سیاست ارسال (ویرایش با ماژول اعتماد مشتری)
  • سیاست بازگشت (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری) سیاست بازگشت (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)